Golden Triangle Tour Packages

Golden Triangle India Travel
Same Day Agra Tour

Tour Duration : 1 Day

Place Covered : Delhi - Agra - Delhi

Golden Triangle India Travel
Golden Triangle Tour 4 Nights

Tour Duration : 5 Days

Place Covered : Delhi - Agra - Jaipur - Delhi

Golden Triangle India Travel
Golden Triangle with Rajasthan Tour

Tour Duration : 14 Days

Place Covered : Delhi - Agra - Jaipur - Udaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Bikaner - Mandawa - Delhi

Golden Triangle India Travel
Golden Triangle Tour with Kashmir

Durastion : 9 Days

Place Covered : Delhi - Agra – Delhi - Srinagar - Gulmarg - Pahalgham - Delhi

Golden Triangle India Travel
Himalaya Soft Trekking with Tajmahal Agra Tour

Duration : 12 Days

Place Covered : Delhi - Corbett - Haridwar - Ukhimath – Chopta - Dehradun - Agra

Golden Triangle India Travel
Golden Triangle Tour with Khajuraho & Varanasi

Duration : 10 Days

Place Covered : Delhi - Alwar - Jaipur - Agra - Khajuraho - Varanasi - Delhi

Golden Triangle India Travel
Golden Triangle Tour with Kerala

Duration : 18 Days

Place Covered: Delhi - Agra - Jaipur - Delhi - Chennai - Cochin - Periyar - Delhi

Golden Triangle India Travel
Golden Temple Tour

Duration : 03 Days

Place Covered : Delhi - Amritsar - Delhi

Golden Triangle India Travel
Golden Triangle with Gwalior & Bharatpur Tour

Duration : 8 Days

Place Covered : Delhi - Gwalior – Agra – Bharatpur – Jaipur - Delhi

Golden Triangle India Travel
Golden Triangle Tour with Pushkar

Duration : 9 Days

Place Covered : Delhi - Agra - Jaipur - Pushkar - Delhi

Golden Triangle India Travel
Goa with Golden Triangle

Duration : 10 Days

Place Covered : Goa - Delhi - Agra - Jaipur - Delhi

Golden Triangle India Travel
Golden Triangle Tour with Udaipur

Duration : 8 Days

Place Covered : Delhi - Agra - Jaipur - Udaipur - Delhi

Golden Triangle India Travel
Golden Triangle Tour with Kathmandu

Duration : 11 Days

Place Covered : Delhi – Jaipur – Agra – Kathmandu – Delhi

Golden Triangle India Travel
Golden Triangle Tour with Haridwar & Rishikesh

Duration : 06 Days

Place Covered : Delhi - Jaipur - Agra - Haridwar - Rishikesh- Delhi

Golden Triangle India Travel
Golden Triangle Tour with Yoga & Meditation

Duration : 10 Days

Place Covered : Delhi - Jaipur - Agra - Haridwar - Rishikesh- Delhi

Golden Triangle India Travel
Golden Triangle Tour with Ranthambore

Duration : 9 Days

Place Covered : Delhi - Agra - Jaipur - Ranthambore - Delhi

Golden Triangle India Travel
Offbeat Golden Triangle India Tour

Duration : 10 Days

Place Covered : Delhi – Jaipur - Pushkar - Bundi - Karauli - Dholpur - Agra - Delhi